Tuesday, 3 July 2012

ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜੀ. ਐੱਮ. ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਬਾਇਰ ਦੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ।


ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਦੀ ਬੀ ਟੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਜ਼ਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਨ ਵਾਲੀ ਜੀਨ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਮੱਕੀ ਮੌਨ 810 ਉੱਪਰ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੋਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਾਲਕਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੱਕੀ ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਮਧੂਮੱਖੀਪਾਲਕਾਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਰੱਖਿਅਕ ਏਜੰਸੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯਾਚਿਕਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯਾਚਿਕਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਇਰ ਦੇ ਨਿਓਨੀਕੋਟੀਨੋਇਡ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਕਲੋਥਿਅਨਡਿਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪੋਲੈਂਡ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਦੀ ਜੀਨ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਡਿੱਗਣ (ਕਲੋਨੀ ਕੋਲੈਪਸ ਡਿਸਾਸਟਰ) ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜੀ ਐੱਮ ਮੱਕੀ ਕਾਰਨ ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਇਓਟੈੱਕ ਦੈਂਤ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸੀ ਸੀ ਡੀ (ਕਲੋਨੀ ਕੋਲੈਪਸ ਡਿਸਾਸਟਰ) ਰਿਸਰਚ ਫਰਮ ਬੀਓਲੌਜਿਕਸ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੱਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਭਰ ਸੀ।  ਹੁਣ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਫਰਮ ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਹੈ,ਤਾਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਕਿਆਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇੱਕ ਜਰਮਨ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਐੱਮ ਕੈਨੋਲਾ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੈਨੋਲਾ ਦਾ ਪਰਾਗ ਯੁਵਾ ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਨੂੰ ਯੁਵਾ ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਜੀ ਐੱਮ ਕੈਨੋਲਾ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਨ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਗ ਵਿਚਲਾ ਜੀ ਐਮ ਡੀ ਐੱਨ ਏ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ ਦੁਆਰਾ ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜੀਨ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਮੱਕੀ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ 'ਹਾਈ ਫਰੋਕਟੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਸਿਰਪ' ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੱਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫਰੋਕਟੋਜ਼ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਫੁੱਲਾਂ  ਤੋਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਾਲਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫਰੋਕਟੋਜ਼ ਨੂੰ ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਲਈ ਫੀਡ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਫੀਡ ਜੀ ਐੱਮ ਮੱਕੀ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜ਼ਾ ਉਸ ਮੱਕੀ ਉੱਤੇ ਬਾਇਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿਓਨੀਕੋਟੀਨੌਇਡ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
2004-05 ਵਿੱਚ ਵਾਤਵਾਰਣ ਸੰਰੱਖਿਅਕ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਸਾਅਦ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖੁਦ ਵਾਤਵਾਰਣ ਸੰਰੱਖਿਅਕ ਏਜੰਸੀ  ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾਪਣ ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਯੁਕਤ ਪਰਾਗ ਛੱਤੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮਧੂਮੱਖੀ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਜਿਵੇਂ ਪਰਜੀਵੀ, ਕਣ, ਵਾਇਰਸ, ਉੱਲੀ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੈਰੋਰਾ ਮਾਈਟਸ, ਨੋਸੇਮਾ, ਫੰਗਲ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਇਕੱਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਿਓਨੀਕੋਟੀਨੌਇਡ ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਨਿਓਨਿਕਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਮੱਕੀ, ਕਣਕ, ਸੋਇਆ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਵਾਲੇ 142 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਉੱਤੇ ਛਿੜਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਬਗੀਚੀ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਨਿਓਨਿਕਸ ਪੌਦੇ ਦੇ ਨਾੜੀ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋ ਅਵਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਉਸ ਪਰਾਗ ਅਤੇ ਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਪੀਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਓਨਿਕਸ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੋ ਤੰਤ੍ਰਿਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਮਿਤ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਬੇਸੁੱਧ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰਾਗ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਛੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਛੱਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਰਨਲ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਖੋਜ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੋਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੰਡੀਆਨਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਰਡਿਊ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੀਟ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨਿਓਨਿਕਸ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਾਲ ਭਰੀ ਧੂੜ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਲਈ ਮਾਰਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੱਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਖੋਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਰਵਰਡ ਸਕੂਲ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਹ ਤਜ਼ਰਬਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਨਿਓਨਿਕਸ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਐਮੀਡਾਕਲੋਪਰਿਡ ਅੱਤ ਮਾਮੂਲੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੰਚ ਆਵੇ ਤਾਂ 'ਕਾਲੋਨੀ ਕੋਲੈਪਸ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਛੱਤੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

No comments:

Post a Comment